Finanza | Nederland.
De kleine lettertjes in onze disclaimer.

Disclaimer Finanza|Nederland

Met het bezoeken van onze website ’finanza-nederland.nl’ aanvaardt u de volgende voorwaarden:

1. Ondanks het feit dat deze website (homepage en onderliggende pagina’s) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt bijgehouden, kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat uit de website en de achterliggende adviezen en dienstverlening problemen voortvloeien. Zie hiervoor ook onze leveringsvoorwaarden.

2. Finanza|Nederland, haar medewerker(s) en hun webbouwer zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie of schadeveroorzakend gebruik van de website ’finanza-nederland.nl’.

3. Eventueel aan deze website gekoppelde links van websites van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Finanza|Nederland en wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de, op deze wijze, gekoppelde websites.

4. Finanza|Nederland heeft altijd het recht om de inhoud van de website ’finanza-nederland.nl’ naar eigen inzicht te actualiseren, te optimaliseren, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen. Dit geldt ook voor deze disclaimer. Het bezoeken van deze website valt onder het Nederlands recht.

5. Disfunctioneren van deze site door technische mankementen aan serverside of provider kunnen wij niet voorzien of voorkomen. Wij kunnen daarom geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Finanza|Nederland redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

6. Vermeldingen in deze site op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een aan u gericht persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en deze in samenspraak met ons, dan wel uw juridisch- of belastingadviseur, voor uw persoonlijke situatie te evalueren. Treft u onjuistheden aan, wees dan zo vriendelijk het ons te melden via mail.

7. Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finanza|Nederland.

Contact

Finanza|Nederland
info@finanza-nederland.nl
T 085 130 83 00
 
Groningen*
Paterswoldseweg 806
9728 BM  Groningen
(uitsluitend op afspraak)
jan@finanza-nederland.nl

*Als service kunnen wij uw administratie ook op locatie ophalen en terugbrengen. 

KvK 748 441 80Inloggen online toolsNieuwsbrief aanvraagPrivacy verklaringLeveringsvoorwaarden