Welkom bij Finanza| Nederland.
U vindt weer rust.

Finanza|Nederland biedt via accountantskantoren onder meer de volgende diensten:
• Samenstellen jaarrekening; 
• Beoordelen financiële situatie.

Voor veel ondernemers is de jaarrekening niet meer dan een verplicht nummer. Het gaat immers om het verhaal àchter de cijfers. Precies zo kijkt Finanza|Nederland er ook tegenaan. Daarom werken we samen met gerenommeerde accountantskantoren die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben in deze vaak complexe materie. Zij gebruiken daarbij voor het samenstellen van de jaarrekening geavanceerde software, die moeiteloos met uw administratieve software communiceert. 


Jaarrekening samenstellen

Een jaarrekening is bedoeld om inzicht te geven in uw financiële prestaties, waaronder het rendement, vermogen en uw bedrijfsomvang.

Daarmee kunt u niet alleen terugkijken op het afgelopen boekjaar, maar juist ook de grip op uw bedrijf voor de toekomst versterken. Wij doen het anders. U kunt op basis van de bijgewerkte administratie overzichten inzien die u nodig hebt voor uw ondernemersbeslissingen.
Natuurlijk krijgt u ook een jaarrekening die voldoet aan alle actuele wet- en regelgeving. 


Beoordeling accountant

Sommige beroepsgroepen, zoals in de logistieke dienstverlening, vereisen een beoordeling op het minimale aanwezige vermogen. 

Soms wordt er door geldverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen of subsidiegevers zekerheid gevraagd over de financiële situatie in de vorm van een beoordeling door een accountant. Het resultaat van die beoordeling legt hij vast in een verklaring.

Als accountantskantoor voeren wij deze beoordelingen graag voor u uit, ook als we niet uw administratie, fiscaal advies of jaarrekening verzorgen. 

Subidieverklaring

Subsidie is een ander woord voor ondersteuning, hulp of bijstand. Onder subsidie verstaan we ook de investeringspremie en ook de fiscale tegemoetkomingen in de vorm van een lagere belastingheffing, een extra belastingaftrek op uitstel van Belasting.

Subsidies vinden
Er worden veel subsidies aangeboden. De aanleiding is meestal een speerpunt van de regering die op langere termijn goed is voor Europa, Nederland, Provincie of regio. Gesubsidieerde uitgaven kunnen op het gebied zijn van het milieu, duurzaam ondernemen, innovatie, arbeids-vriendelijk produceren, economische vooruitgang, zorg, kunst en cultuur et cetera. Bepaalde tegemoetkomingen hebben te maken met de fase van uw bedrijf, zoals de start van een onderneming de (her)investering of de bedrijfsoverdracht. 

Mogelijkheden en advies

De mogelijkheden staan vermeld op websites zoals Europa.euSyntens.nlRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  Ondernemersplein (zoek ’subsidies', provincie, stad of gemeente. Soms kunnen er op één investering of activiteit meerdere ondersteuningsregelingen van toepassing zijn. Daarbij kan het voorkomen dat de ene subsidie de ander uitsluit.

Advies bij subsidieaanvraag of zelfs subsidieverklaring. Subsidies worden onder bepaalde voorwaarden verstrekt. De eisen staan beschreven in de subsidieaanvraag en -beschikking. Daarin kunnen ook aanvullende voorwaarden voor het verstrekken van de subsidie vermeld staan. Vaak wordt als voorwaarde gesteld waarin wordt verplicht om een accountant de opdracht te verlenen om hierover een oordeel te vormen. Hiermee waarborgt de overheid dat het geld wordt aangewend voor het bestemde doel.

Waar wij u mee ondersteunen

Voor u als ondernemer is een goede accountant heel belangrijk. Een accountant die niet alleen blindelings te vertrouwen is, maar die ook méér doet dan alleen samenstellen, administreren en uw belastingaangiften verzorgen. Een goede accountant staat achter u bij het opzetten en uitbreiden van uw onderneming. Hij adviseert, houdt waar nodig een spiegel voor en waarschuwt als u van uw koers dreigt af te wijken. Kortom: een goede accountant denkt met u mee.

U kunt van ons altijd een persoonlijke begeleiding, een professionele aanpak en een zorgvuldige werkwijze verwachten.

Ieder bedrijf is anders, ieder bedrijf vraagt daarom ook iets anders van een accountant. Onze cliënten zijn actief in de meest uiteenlopende sectoren en branches in het midden- en kleinbedrijf. We zijn gewend om goed te luisteren en in te spelen op iedere specifieke situatie – dus ook op de uitdagingen van uw bedrijf. Met onze ruime ervaring en brede kijk op zaken halen we het beste uit uw onderneming naar boven.

Wij denken pro-actief met u mee

Accountancy houdt meer in dan het samenstellen van uw jaarrekening of het opstellen van financiële rapportages. Zo denken wij actief met u mee op het moment dat er beslissingen moeten worden genomen.

Pro-actief meedenken en werken aan de groei van de klant is verweven in al onze activiteiten. Met veel kennis en ervaring op het alles wat met accountancy te maken heeft, gedurende het hele boekjaar kunt u vertrouwen op onze scherpe blik en praktische adviezen.

Onze huidige relaties waarderen onze waardevolle rol als pro-actief adviseur. Ontwikkelingen vroegtijdig signaleren en meedenken met de klant. Dát geeft pas rust.

Contact

Finanza|Nederland
info@finanza-nederland.nl
T 085 130 83 00
 
Groningen*
Paterswoldseweg 806
9728 BM  Groningen
(uitsluitend op afspraak)
jan@finanza-nederland.nl

*Als service kunnen wij uw administratie ook op locatie ophalen en terugbrengen. 

KvK 748 441 80Inloggen online toolsNieuwsbrief aanvraagPrivacy verklaringLeveringsvoorwaarden